Julkonsert; Boo Kapell den 12 december kl. 15.00

Sjung in julen med Nacka konsertförening och operasångarna Ingela Brimberg, Mathias Zachariasen och Johan Rydh